kurz

Kurz EOV 2

emoce a čakry

 

V tomto kurzu účastník zjistí jak a v čem jsou jeho emoční postoje nevyrovnané a upraví je. Zároveň navrhne řešení na změnu postojů v každodenním životě, který směřuje k vyjádření emoční rovnováhy. Jinak řečeno – nalezne konkrétní doporučení, tedy to, co musí v životě změnit/vyladit/upevnit, aby byly jeho emoce vyrovnané a uměl s nimi pracovat. 

Otevřete se a opusťte uzavřené nebo omezující představy o životě.

Pro koho je kurz vhodný:
děti od 7 let a dospívající, kteří prošli kurzem EOV 1
dospělí 

Cíle kurzu:
Rozvoj mysli
Rozšíření vědomí
Posílení vůle
Vyrovnání emocí
Aktivace Extraokulárního vidění
(Aktivace zejména u dětí 9 – 12 let. Schopnost otevřít své extraokulární vidění se s narůstajícím věkem dětí snižuje a nedá se zaručit. U dětí a dospívajících se však silně rozvíjí jejich intuice, sebedůvěra a schopnost se prosadit.)

Přínosy:
Díky rozvoji mysli může student:

Intuitivně vytušit nebo předcházet určitým událostem.
Mít přístup k vědomostem, které předtím nezískal.
Zlepšit svůj školní prospěch nebo pracovní výkon.

S rozšířením vědomí:
Mít zájem získávat další „nové“ znalosti a dovednosti.
Se naučí přesměrovat obavy a své zájmy do pozitivního směru.
Uvidí materiální svět ve větší šíři a ve větších detailech.
Bude laskavý ke všemu a ke všem.
Bude nápomocný těm méně schopným.
Bude projevovat moudrost.

S posílením své vůle:
Se stane neunavitelným.
Bude nezlomný.
Bude nezranitelný.
Nenechá se odradit od svých záměrů.

S emocionální vyrovnaností:
Dokáže pozitivním způsobem vyjádřit své emoce.
Bude si jistý sám sebou.

S aktivací extraokulárního vidění (EOV):
Bude pokračovat v rozvoji EOV 1.

Kurz je koncipován do 10 lekcí, které na sebe navazují. Lekce je individuální, koná se vždy jednou týdně a trvá 60 minut. Po lekci následuje doporučení pro rodiče či dospělého účastníka.

Kurzy probíhají v Opavě a Ostravě.