Extra okulární vidění

 

Kurzy Extra Okulárního Vidění (EOV) jsou určeny dětem (od 6 let), dospívajícím a dospělým.
V rámci kurzu účastníky provázím procesem hlubšího poznání svého vědomí, rozvíjí své schopnosti a kapacitu mysli, učí se pracovat se svými emocemi, odstraňují emocionální zátěže či problémy ve škole nebo v rodině. Zároveň si také rozvíjí svou intuici, vnímání a aktivují extraokulární vidění.
U dětí a dospívajících jsou rodiče nedílnou součástí celého procesu, a proto je kurz považován za unikátní rodinnou terapii.

  • EOV 1 – rozvoj mysli a intuice – pro děti, dospívající a dospělé
  • EOV 2 – emoce a čakry – pro děti a dospívající, kteří prošli EOV1 a pro dospělé
  • EOV skupinky – společné lekce pro děti, které již prošly kurzem
  • Individuální pokračovací lekce

Jako lektorka spolupracuji s centrem Světladíl

Jak kurz probíhá

 

Kurz EOV 1 i EOV 2 je koncipován do 10 lekcí, které na sebe navazují. Koná se vždy jednou týdně a trvá 60 minut.  Lekce je individuální, lektor pracuje s dítětem bez přítomnosti rodiče. Po lekci následuje doporučení pro rodiče či dospělého účastníka.

Během celé lekce má účastník nasazenou masku. Díky masce se eliminují zrakové vjemy, takže se účastník lépe soustředí a rychleji dostane do hladiny Alfa, v níž pracujeme. V každé lekci procházíme několik cvičení a meditací, které napomáhají hlubšímu poznání, rozvoji vnímání a aktivaci extraokulárního vidění – tedy schopnosti vidět materiální svět bez použití fyzických očí. Tato schopnost, jež si může účastník během kurzu rozvinout – jako například vidět se zakrytýma očima, vidět za roh či číst rukou v zavřené knize – a rozšíření vědomí nicméně není jediným cílem celé metodiky EOV. Součástí každé lekce je také práce na „obrazu“, který dává rodičům/dospělému účastníkovi zpětnou vazbu – jak se (dítě) cítí, co jej limituje, co by potřebovalo „dosytit“, jak mu pomoct, na čem pracovat,…

KURZ EOV 1

EOV SKupinky

Kde kurzy probíhají

 

Ostrava

LANADE JÓGA OSTRAVA
Zámostní 237/22, 710 00 Slezská Ostrava
www.lanadejoga.cz

Opava

JOGOVÝ ATELIÉR LUNA
nám. Osvoboditelů 7/6, Město, 746 01 Opava
www.jogovyatelierluna.cz

Metoda VEO®

 

Noé Esperón je tvůrcem metodologie EOV® . V Mexiku je metodologie známá jako VEO® (Vision Extra Ocular). Svojí metodiku začal Noé vytvářet od roku 1980, kdy se v meditační škole poprvé setkal s 2 stránkovým přepisem meditací Marly. Noé okamžitě rozpoznal přesah a důležitost obrazů, o kterých meditace pojednávaly a rozhodl se je rozpracovat do podoby ucelené metodiky, kterou tvořil celých 20 let. Z původních 80 aspektů Noé vytvořil celkem 212 aspektů, které podrobně rozpracoval a popsal. K celé metodice navíc přidal doporučení ke všem těmto aspektům, aby měl každý člověk jasnou definici a návod, jaké nové postoje by měl mít ke „všem kolem sebe“, pokud chce žít lepší život. Počínaje rokem 1996 začal Noé školit nové instruktory v Mexiku. Od roku 2010 školí instruktory po celém světě.