kurz

Kurz EOV 1

rozvoj mysli a intuice

 

V rámci kurzu účastníky provázím procesem hlubšího poznání svého vědomí. Rozvíjí své schopnosti a kapacitu mysli, učí se pracovat se svými emocemi, odstraňují emocionální zátěže či problémy ve škole nebo v rodině. Zároveň si také rozvíjí svou intuici, vnímání a aktivují extraokulární vidění.

U dětí a dospívajících jsou rodiče nedílnou součástí celého procesu, a proto je kurz považován za unikátní rodinnou terapii.

Pro koho je kurz vhodný:
děti od 7 let, dospívající i dospělí

 

Cíle kurzu:
Rozvoj mysli
Rozšíření vědomí
Posílení vůle
Aktivace Extraokulárního vidění
(Aktivace zejména u dětí 9 – 12 let. Schopnost otevřít své extraokulární vidění se s narůstajícím věkem dětí snižuje a nedá se zaručit. U dětí a dospívajících se však silně rozvíjí jejich intuice, sebedůvěra a schopnost se prosadit.)

Přínosy:

Rodiče, jejichž děti prošly kurzem, popisují zlepšení rodinných i kamarádských vztahů, větší sebedůvěru a zklidnění dětí, otevřené emoce, prožívání a schopnost komunikace o nich. Děti se lépe učí, jsou více zodpovědné, samostatné a odchází strachy, noční můry a jiné problémy.

Kurz je koncipován do 10 lekcí, které na sebe navazují. Lekce je individuální, koná se vždy jednou týdně a trvá 60 minut. Po lekci následuje doporučení pro rodiče či dospělého účastníka.

Kurzy probíhají v Opavě a Ostravě.